Gaan SQL-on-Hadoop engines de klassieke SQL databaseservers vervangen?

Rick van der Lans

Rick van der Lans zal tijdens de Data Warehousing & Business Intelligence Summit op 20 en 21 maart twee keynotes presenteren: Combineren van datawarehouse, data lake en data marktplaats en de sessie getiteld Integratie van big data technologie binnen de datawarehouse-omgeving.

In de eeste keynote bespreekt Rick de trend dat het gebruik van data binnen een organisatie drastisch aan het veranderen is. Denk daarbij aan customer-facing apps, data science en embedded BI. Hoe data gebruikt wordt, waar, door wie, wanneer, in welke vorm, al deze aspecten zijn aan het veranderen. En dit zet BI-afdelingen onder druk. Bestaande architecturen, oplossingen en technologieën zijn niet meer toereikend. In deze sessie wordt deze ingrijpende verandering toegelicht en kijkt Rick naar technologische oplossingen zoals Hadoop en NoSQL maar zaken als Governance en wat dit organisatorisch betekent.

De tweede keynote behandelt de stroomversnelling van nieuwe technologieën die de laatste jaren zijn geïntroduceerd in de wereld van big data. Van simpele filesystemen via high-end in-memory analytical engines tot streaming database servers. Niet al deze oplossingen kunnen nuttig gebruikt worden binnen datawarehouse en business intelligence systemen, maar vele wel. Maar welke en waar? Waar kunnen bijvoorbeeld oplossingen zoals Kafka en streaming databases goed ingezet worden en wanneer is Spark nuttig? En hoe voorkomen we dat al deze nieuwe technologieën geïsoleerde oplossingen worden die weinig tot niet geïntegreerd zijn met het huidige BI-systeem? Hoe en waar kunnen deze technologieën effectief en efficiënt worden toegepast binnen bestaande BI-systemen.