Programma-inhoud

Het programma start om 09.30 uur en duurt tot 17.00 uur. Registratie is mogelijk vanaf 08.30 uur.

Let op: deelnemers worden verzocht hun notebook met EA15 mee te nemen naar de workshop! Of minimaal een notebook met de mogelijkheid deze daar op te installeren. Indien u niet beschikt over EA, kunt u een 30-dagen trial versie hier downloaden. De workshop is altijd bijgewerkt tot de laatste versie van Enterprise Architect; momenteel versie 15.

Ontvangst, registratie en uitreiking documentatie

 
Part I: Introduction
 
• Enterprise Architecture
• Enterprise Architecture frameworks
• Enterprise Architecture tools
• Enterprise Architecture tools  versus Methods & Notations
 
Part II: The preparation
gijsels_christian_dsc_0194_w1900
• Introduction
• Editions, price  & versions
• A new / existing project
• Renaming your project
• The environment
• The notation formats sa UML, BPMN, ARCHIMATE, …
 
Part IIIa: The modeling
 
• Add / Change / Delete a View To Your Model
• Archimate, BPMN, UML Views
• Add / Change / Delete a Package To Your Model
• Package your existing / new Actors & Roles
• Move elements in a Package in Your Model
• Add / Change / Delete a Diagram To Your Model
• Add an Element To Your Model / Diagram
• Enterprise Architect Model Structure Checklist
• Generation of the content of packages into a Diagram
• Create and Change connectors in Diagrams
• Visibility, color,  directions, multiplicity
• Organize a number of elements in a Diagrams
• Find elements and Orphans in All Diagrams
• Creating Real and Virtual Actors in Diagrams
• Generalization, specialization of Actors in UML
• Creating and changing Flows in Diagrams
 
Part IIIb: Ext. modeling
 
• Creating deeper (composite) levels in Diagrams
• Turn On Level Numbering – (Turn Off Level Numbering)
• Adding hyperlinks in Diagrams
• Adding documents in Diagrams
• Re-use of Real and Virtual Actors in Diagrams (method 1)
• Re-use of Real and Virtual Actors in Diagrams (method 2)
• Working with instance Classifiers
• Re-use gives use the possibility of generating an impact analysis
 
Part IV: Functions
 
• Export of (part of) Diagrams
• Export format XMI  (XML Metadata Interchange)
• Import of (part of) Diagrams
• Printing of (part of) Diagrams in RTF
• Printing of (part of) Diagrams in HTML
• Printing of (part of) Diagrams in Diagrams Only
• Simulation of diagrams
• Image Manager
• Version Control in EA

De volgende diagrammen zullen worden gemodelleerd in de workshop.

EMEA_afbeelding5

 

Waardevol EAP Framework mee naar huis

Na de afloop ontvangt iedere deelnemer het zeer uitgebreide SPARX EAP model van het End-to-End Framework, gemaakt door de trainer. Dat stelt u in staat direct te beginnen aan uw eigen model en dit ook verder uit te breiden afhankelijk van de scope. Het framework bevat talloze voorbeelden van diagrammen en technieken en beschikt over een uitgebreide library.