Na ontvangst van uw aanmelding zenden wij u een bevestiging, een factuur en een routebeschrijving. Het verschuldigde bedrag dient voor aanvang van het evenement, of indien dat niet lukt, binnen twee weken na ontvangst van de factuur te zijn voldaan. In geval van Inkoopvoorwaarden die vooraf factureren niet toestaan en/of die betalingstermijnen van meer dan dertig dagen hanteren, is de vroegboekkorting niet van toepassing.

Annulering
Annuleren dient schriftelijk of per e-mail te geschieden aan seminars@adeptevents.nl. Tot 3 weken voor het evenement plaatsvindt, kunt u kosteloos annuleren. Wel brengen wij € 75,- (excl. BTW) administratiekosten in rekening. Wanneer u vanaf 3 weken voor aanvang van het evenement annuleert, wordt de volledige deelnemersprijs berekend. Vervanging door een ander dan de aangemelde persoon is te allen tijde mogelijk.

Aansprakelijkheid
Bij onze seminars of workshops kan het voorkomen dat het minimale deelnemersaantal niet wordt gehaald. In dit geval behoudt Adept Events zich het recht voor deze evenementen geen doorgang te laten vinden. Wij streven ernaar u daar in dat geval uiterlijk twee weken voor aanvang van het evenement van op de hoogte te stellen. De aansprakelijkheid van Adept Events is gelimiteerd tot het reeds betaalde inschrijfgeld voor dat evenement indien van toepassing. Dit geldt zowel voor deelnemers als voor sponsoren of exposanten. Organisator is niet aansprakelijk voor eventuele annuleringskosten voor reis- en/of verblijf.

Adept Events zal er alles aan doen, het programma alsmede de sprekers, zoals gepubliceerd op de website te behouden. Bij onvoorziene omstandigheden behoudt Adept Events zich het recht wijzigingen / vervangingen hierin aan te brengen.

Fotografie / video
Adept Events behoudt zich het recht tot het maken van fotomateriaal van aanwezigen gedurende haar evenementen en deze te gebruiken voor toekomstige promotiedoeleinden. Het maken van video-opnamen en foto-opnamen door derden is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf.