Data Driven: meer dan technologie

APG is de grootste pensioenuitvoerder van Nederland en ziet vanuit huidige en toekomstige bedrijfsvoering data als een cruciale asset. De overheid trekt zich steeds meer terug uit een toereikende oudedagsvoorziening (verhoging AOW-leeftijd, verlaging pensioenopbouw) dus inzicht in de persoonlijke situatie van deelnemers en het bieden van handelingsperspectief is van cruciaal belang. Daarnaast wil APG als uitvoerder en belegger toonaangevend zijn.

Dit alles heeft geleid tot het oormerken van data als een strategische asset. Maar hoe kom je van die ambitie tot executie op de diverse assen techniek, capability, cultuur en organisatie? Deze presentatie vertelt een integraal verhaal over de reis die de afgelopen periode is afgelegd: wat ging er goed, wat niet, wat hebben we daarvan geleerd, waar staan we nu?
Er zal worden ingegaan op het neerzetten van een passende architectuur, het opbouwen van de juiste kennis en kunde, de combinatie met moderne werkvormen en de uitdagingen op samenwerking over bedrijfsonderdelen heen:

  • Business drivers
  • Architectuur en kennis
  • Cultuur en wendbaarheid
  • Organisatie en sponsorship
  • Kritieke succesfactoren