Big Data in de Zorg – wat er kan met data versus wat er mág

Herman Bennema zal na een korte introductie van Vektis aan de hand van praktijkvoorbeelden laten zien wat voor informatie kan worden gehaald uit de declaratiegegevens (met een totale waarde van ruim 850 miljard euro) die door Vektis worden beheerd. Ook zal hij ingaan op de wettelijke kaders waarbinnen Vektis acteert en schets hij het dilemma waar we in Nederland voor staan: hoe zorgen we voor een gezonde balans tussen enerzijds het privacy risico bij gebruik van zorgdata en anderzijds de mogelijkheden om de zorg betaalbaar, toegankelijk en van hoge kwaliteit te houden op basis van data-analyse.

  • Introductie Vektis
  • Data-architectuur
  • Voorbeelden van informatie gebaseerd op declaratiedata
  • Dilemma: wat kán versus wat mág
  • Concrete aanpak voor laveren tussen AVG en Data-exploratie.