Cloud Database Systemen: een vergelijking en blik onder de motorkap

[Bekijk preview] In de afgelopen vijf jaar zijn cloud databasesystemen echt doorgebroken. De cloud maakt het mogelijk om kapitaal investeringen vooraf om te zetten in operationele kosten, zodat men alleen betaalt voor de capaciteit die echt is; en er nooit zorgen hoeven te zijn over capaciteitsproblemen. Daarbovenop “ontzorgen” cloud database systemen in de zin dat het beheer van de database systemen en onderliggende hardware bij de cloud provider ligt. In tijden van personele schaarste is dat een andere belangrijke factor achter het succes van cloud database systemen, die de eventuele nadelen op het gebied van lock-in en zorgen rond privacy en security vaak neutraliseert.

Maar, als eenmaal het besluit is genomen om de database naar de cloud te brengen, welke dan te kiezen? Er zijn op dit moment al een heleboel cloud systemen. Amazon heeft onder andere Aurora, Redshift, Neptune en Athena. Microsoft heeft SQLserver en Cosmos DB. Google heeft onder andere BigQuery. En dan zijn er nieuwe bedrijven bijgekomen, die zich specialiseren in cloud services, zoals Snowflake en Databricks.

Om beter te begrijpen wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen al die nieuwe cloud systemen, zal Peter Boncz ingaan op wat er zich onder de motorkap van deze nieuwe systemen bevindt. De verschillende alternatieven worden technisch ontleed en met elkaar vergeleken.

Enkele van de onderwerpen die aan bod zullen komen:

  • Een introductie tot cloud data systemen met een actueel marktoverzicht van de belangrijkste kanshebbers
  • Hoe ziet de architectuur van deze verschillende systemen eruit op het gebied van query-engine, data representatie, elasticiteit en data partitionering
  • Welke diensten zijn “serverless” en wat is dat precies?
  • Kunnen cloud database systemen automatisch data optimaliseren?
  • Wat is het economische model, en verdere implicaties daarvan
  • Welke ontwikkelingen zullen nog volgen in cloud database systemen in de komende jaren? Een voorbeeld is databases delen in de cloud.