Continue waardecreatie vanuit een incrementele DWH-architectuur

Met wisselend succes zijn pogingen gedaan tot het opzetten van een datawarehouse binnen het pensioenbedrijf. Met een grootschalig kwaliteitsonderzoek naar relevante administraties in 2009 ontstond een nieuwe urgentie om met data aan de slag te gaan, waarbij data-integratie een centrale plaats kreeg.

Aangezien een dergelijke investering bedrijfskundig gezien een lange levensduur moet kunnen doorstaan – er waren nog geen (grootschalige) cloudoplossingen – was duurzaamheid een van de ontwerpprincipes. Naast dit principe waren ook flexibiliteit, betrouwbaarheid, beschikbaarheid en herhaalbaarheid belangrijke ontwerpprincipes. Het ontwerp is opgezet door het team dat de omgeving moest realiseren. In een periode van zes weken is een prototype gebouwd op basis van verschillende methoden en technieken. Dat heeft een ‘grand high level design’ opgeleverd voor het datamodel en de technische oplossing voor de omgeving, waarbij gekozen werd voor een iteratieve ontwikkelstrategie.

Na de realisatie van het kwaliteitsonderzoek en het bijbehorende in control statement, is de omgeving verder uitgebreid. Dat was belangrijk voor uitvoering van portfolio-analyses, diepgaande kwaliteitsanalyses, operationele aansturing en fundering voor de migratiestraat om klanten te selecteren en (commercieel) te migreren naar de nieuwe productproposities. In 2018 is dezelfde data-omgeving verder uitgebreid voor de analyse en implementatie van nieuwe wetgeving. Nu wordt de omgeving in gebruik genomen voor data science activiteiten. Zo heeft deze omgeving zijn tienjarige bestaan gevierd en vele strategische, tactische en operationele doelen kunnen voorzien van data die nodig waren om tot gewenste resultaten te komen.

  • Opzetten van een datafundament voor verschillende datadoelen.
  • Grand Design met iteratieve implementatie van de data-omgeving.
  • Datawarehousing als basis voor gestructureerde analyses en dataleveringen.
  • Business Intelligence toepassing voor (dynamische) rapportages voor besluitvorming tijdens processen.
  • Agile aanpak in de teamsamenstelling (analisten, (data) engineers, functioneel beheerders).
  • Continue waardecreatie door ontwikkelen op bestaande data-omgeving.

Tijdens de sessie zal Mark van der Veen zijn ervaringen delen hoe waarde te halen vanuit de initiële opzet van de dataomgeving.