Data als motor van AI

We komen uit een wereld van algoritmen en de focus van AI ligt nog grotendeels op het optimaliseren van de modellen. In deze bijdrage door Jan Veldsink gaan we ons richten op datacentriciteit, de data in het midden plaatsen en er meerdere analyses/rapporten en applicaties van maken.

Datacentrische AI is een vorm van kunstmatige intelligentie die zich richt op het werken met en gebruiken van data om problemen op te lossen. Dit type AI omvat doorgaans het gebruik van machine learning-algoritmen en andere technieken om grote hoeveelheden gegevens te analyseren en er bruikbare inzichten uit te halen.

Enkele kernpunten van datagerichte AI zijn:

  1. Datacentrische AI is gericht op het werken met en gebruiken van data om problemen op te lossen.
  2. Dit type AI omvat meestal het gebruik van algoritmen voor machine learning en andere technieken.
  3. Datacentrische AI kan worden gebruikt om grote hoeveelheden data te analyseren en er bruikbare inzichten uit te halen.
  4. Dit type AI wordt vaak gebruikt in een breed scala aan toepassingen, zoals beeld- en spraakherkenning, natuurlijke taalverwerking en voorspellende analyses.
  5. Datacentrische AI is een belangrijk hulpmiddel voor bedrijven, organisaties en individuen die grote hoeveelheden data moeten begrijpen om betere beslissingen te kunnen nemen en hun bedrijfsvoering te verbeteren.