Data Management bij Evides – Stap voor stap bouwen aan een succesvolle data strategie

Data Management omvat een breed gebied aan onderwerpen en aandachtsgebieden waar je mee te maken krijgt als organisatie die zich moet aanpassen aan een omgeving die steeds digitaler wordt. Waar begin je? En hoe maak je het tot iets dat door de hele organisatie omarmd wordt?

Inmiddels is Evides Waterbedrijf ruim 5 jaar onderweg om een data management programma uit te rollen en heel bewust te groeien naar een datagedreven en data-volwassen waterbedrijf. En terugkijkend zijn er wel enkele lessen te trekken die bepalend waren voor de ontwikkeling tot nu toe en tekent de toekomst zich steeds scherper af. Vanuit mens, proces, technologie en organisatie zijn verschillende stappen gezet die de revue zullen passeren:

  • Eén waarheid in de data: groei in data volwassenheid kun je versnellen, maar je kunt groei niet overslaan
  • Verankering van data management op het juiste niveau en zorg voor een goede sponsor
  • Laat continue de waarde zien van data voor de stakeholders en stimuleer actief data management
  • Hoe bouw en onderhoud je een BI-platform dat nu en in de toekomst van waarde is voor de organisatie
  • Wat betekent data management en BI voor je personeel en de benodigde skills?
  • Wanneer weet je dat een data governance oplossing nodig is?