Data routes: combineren van data vault, ensemble modelling en datavirtualisatie

Data vault, ensemble logical modeling, datavirtualisatie en cloud zijn bij elke BI of datawarehouse-specialist bekend. Maar de grote vraag is hoe je ze samen inzet bij het ontwikkelen van real-life systemen en dan de kracht en mogelijkheden van elke component optimaal benut. In deze sessie wordt uitgelegd hoe alle samen efficiënt ingezet kunnen worden. Centraal hierbij staat het nieuwe concept “data routes”. Binnen een data- en analytics-architectuur dienen data routes als brandstof voor de virtuele data presentatielaag die door eindgebruikers wordt benaderd voor al hun databehoeftes.

Het concept stelt een datageoriënteerde manier van verwerken voor, die rust op de genoemde zaken als data vault, ensemble modeling en datavirtualisatie. Hierbij wordt een ontkoppeling van data en techniek gerealiseerd waardoor het accent wordt verlegd naar de karakteristieken van de data en de eisen die use cases stellen. Het resultaat wordt als een virtuele (semantische) data laag aangeboden aan een brede groep van data enthousiasten. Met behulp van datavirtualisatie wordt een virtuele dataverzameling opgebouwd als virtueel dataportaal voor datagebruikers.

  • Biedt een Cloud Analytics platform een volledige oplossing?
  • Hoe past het concept Data Routes als methodiek bij een bestaande data architectuur voor Data & Analytics
  • Hoeft de data nu niet meer gemodelleerd te worden?
  • Hoe passen data routes en datavirtualisatie bij elkaar?
  • Van Ensemble logical modeling naar data vault databases