Datastrategie volgens het DMBoK

In een steeds complexer wordende en onderling verbonden wereld ontstaat toenemende behoefte aan autonome systemen die de mogelijkheden van menselijk beheer te boven gaan. Swarm Intelligence systemen vertrouwen op opkomende intelligencetechnieken voor hun probleemoplossende methoden. Beslissingen die uit deze intelligente systemen voortvloeien, zijn afhankelijk van de gegevens in uw organisatie. Het implementeren van datakwaliteit leidt tot betere data. Maar weet u of de data geschikt zijn voor het doel? Worden de gegevens in de juiste context gebruikt binnen uw BI-systemen?
Een datastrategie is nodig om uw organisatie in staat te stellen op feiten gebaseerde beslissingen te nemen met behulp van datageletterde medewerkers, ondersteund door intelligente systemen. Gamifaction en Data Literacy zijn bedoeld om uw datastrategie uit te leggen. Peter Vieveen leidt u door het proces van het definiëren van zo’n datastrategie aan de hand van het Data Management Body of Knowledge en vertelt hoe u gamification en data literacy kunt gebruiken om de datastrategie uit te leggen aan uw organisatie.

  • Concrete aanpak voor een datastrategie
  • Het belang van gamification bij een datastrategie
  • De vier pijlers van datawijsheid onder gamification
  • Succesvol implementeren van de datastrategie met de kennisgebieden van DMBoK
  • Ervaringen met het spel Data Mollen voor het opstellen van een datastrategie.