De uitdagingen van een enterprise data marketplace

Publieke data marketplaces kennen we al heel lang. Het zijn omgevingen die allerlei dataproducten leveren die we kunnen afnemen. De laatste jaren is binnen organisaties een variant hiervan in opkomst gekomen: de enterprise data marketplace (ofwel dataloket). Een EDM is ontwikkeld door de eigen organisatie en levert dataproducten aan interne en externe dataconsumenten. Dataproducten kunnen rapporten zijn, dataservices, datastreams, batch bestanden, enzovoorts. Het essentiële verschil tussen een enterprise datawarehouse en een enterprise data marketplace is dat bij eerstgenoemde de gebruiker wordt gevraagd wat zij nodig hebben en bij de tweede wordt er aangenomen dat de eigenaars weten wat de gebruikers nodig hebben. Ofwel, we gaan van vraag-gedreven naar aanbod-gedreven. Dit klinkt allemaal eenvoudig, maar is dat geheel niet. In deze sessie wordt behandeld wat de uitdagingen van het ontwikkelen van een eigen enterprise data marketplace is.

  • Uitdagingen: research, development, marketing, verkopen, betaalwijze
  • Is speciale technologie nodig voor het ontwikkelen van een data marketplace?
  • Verschillen tussen data warehouses en marketplaces
  • Opnemen van een data marketplace in een unified data fabric
  • Het belang van een searchable data catalog.