Embedding Data Science in het Data Platform

In de afgelopen jaren hebben vele organisaties geïnvesteerd in het experimenteren met Data Science, voorspellende modellen en Analytics. Vaak zien we dat deze modellen als tijdelijke  ‘point solutions’ in de business worden gebruikt, met weinig aandacht voor support en met veel handwerk. De volgende uitdaging is om te bewegen van experimenteren naar operationaliseren: “Hoe de modellen en gerelateerde data science activiteiten te verplaatsen naar een beheerst IT data- en applicatielandschap.” We doen dit om een nog wijder verspreid, en belangrijker, geoperationaliseerde data omgeving binnen de organisatie te realiseren. Bovendien helpt dit om de Data Gedreven ambitie nog nadrukkelijker te adresseren.
In deze sessie zullen we u meenemen in de reis van ambitie naar operationaliseren, de Architectuur, een aantal belangrijke keuzes en hoe te migreren naar zo’n omgeving. We gaan in op de unieke uitdagingen, veel hands-on en onze lessons learned.

  • Data Platform: in de cloud of niet?
  • Niet alleen focus op Technologie, maar ook op Organisatie.
  • Migratie & Integratie van data in de gehele omgeving.
  • Focus op business waarde.
  • We delen onze ervaringen.
  • De Data Gedreven ambitie.