Ervaringen met embedded BI-toepassingen in customer-facing applicaties

Nagenoeg alle organisaties hebben ervaring met het ontwikkelen van traditionele BI-toepassingen, zoals dashboards en rapporten voor medewerkers. Maar het ontwikkelen van embeddded BI-toepassingen die gebruikt worden door klanten en toeleveranciers als onderdeel van online applicaties is onbekend terrein. Customer-facing BI-toepassingen kunnen ingezet worden om bijvoorbeeld de time to market te versnellen, de klanttevredenheid te verhogen en een groter bereik te realiseren.

Dit soort toepassingen vereist wel een andere ontwikkelaanpak en de inzet van andere technologie. In deze sessie komen onder andere de verschillende bouwstenen aan bod zoals web embedding, secure custom portal, SAAS/COTS embedding, embedding van real-time en interactieve beslispunten en action-oriented dashboards. Het belang van schaalbare cloudgebaseerde database servers, zoals Google BigQuery en Amazon RedShift, Snowflake en Starburst zullen ook ter sprake komen.

Topics:

  • De vijf niveaus van Embedded BI
  • Architectuuropties: serverless of niet, real-time en batch, lambda en kappa
  • Democratisering van insights door middel van customer-facing BI-toepassingen
  • Succesvolle voorbeelden van embedded BI
  • Vier belangrijke elementen: de database en de infrastructuur, het analytics platform, software development resources en de data product eigenaar.