Responsible Data Science

Als data scientist groeit onze impact op de wereld om ons heen elke dag aanzienlijk. Maar wat zijn de concrete stappen die we kunnen zetten om een verantwoordelijke data scientist te worden? In deze sessie maakt u kennis met verantwoordelijke data science en hoe ethiek kan worden geïntegreerd in technologie. Tanja Ubert en Gabriella Obispa tonen hun visie op hoe we ‘responsibility’ moeten incorporeren in ons werk met data. Welke vragen moeten we stellen, welke verantwoordelijkheid hebben we, als specialisten, te nemen wanneer we verzamelen, gebruiken en implementeren voor data oplossingen in onze wereld.

  • Waarom responsible data science?
  • Een praktisch startpunt om ethiek te incorporeren in uw data team en organisatie
  • Value sensitive design – waarden in uw technologische innovaties
  • Workshop self-assessment current projects, the data ethics framework: hoe start je met het implementeren van transparency, accountability and fairness: ontwerp de eerste versie van een (her)gedefinieerde richtlijn zodat we werken naar responsible data science
  • Ethische dialoog: delen van inzichten in groepen, de start van een community.