Richtlijnen voor het ontwerpen van duurzame data-architecturen

Duurzame data-architecturen zijn nodig om het hoofd te bieden aan de veranderende rol van data binnen organisaties en om te profiteren van de nieuwe technologieën en inzichten. Een duurzame data-architectuur is geen data-architectuur die slechts de huidige en alle nieuw geïdentificeerde vereisten ondersteunt, maar een die lang kan overleven, omdat deze eenvoudig is aan te passen en uit te breiden. Als de vereisten voor datagebruik veranderen, kan een duurzame data-architectuur zich aanpassen zonder dat er ingrijpende herontwikkelings- en heropbouwoefeningen nodig zijn. Deze architecturen passen zich aan de veranderende omgeving aan.
Voor het ontwikkelen van duurzame architecturen bestaan geen magische producten. Meerdere productsoorten zijn nodig om dit te realiseren. Tevens zullen andere ontwerpprincipes toegepast moeten worden en bepaalde heilige huisjes zullen eraan moeten geloven. In deze sessie wordt ingegaan op de eisen aan duurzame data-architecturen en hoe deze ontworpen en ontwikkeld kunnen worden.

  • De toegevoegde waarde van data architecture automation tools
  • Zeven eisen aan duurzame data-architecturen: definitie onafhankelijk, technologie onafhankelijk, runtime-platform onafhankelijk, distributie onafhankelijk, architectuur onafhankelijk, ontwerpprincipe onafhankelijk en metadata onafhankelijk
  • Ontwerpregels voor duurzame transactionele systemen
  • Leent IT-ontwikkeling zich voor automation?
  • Een metadata-architectuur als onderdeel van een duurzame data-architectuur
  • Wat is de rol van een datalake, datahub of datawarehouse in een duurzame data-architectuur?