Update coronavirus

[19 maart 2020]

Het programma van de DW&BI Summit, dat verplaatst is naar juni, is gereed. Wij zijn er in geslaagd, vooral dankzij de flexibiliteit bij onze sprekers, het congresprogramma praktisch één-op-één te verschuiven naar juni. Concreet betekent dit dat de sessies die gepland stonden op 25 maart (op één na) ongewijzigd zullen plaats vinden op 9 juni. En dat álle sessies die gepland stonden op 26 maart ongewijzigd zullen plaats vinden op 10 juni. De parallelsessie door Egge van der Poel op 25 maart wordt vervangen door een sessie met Keith McCormick waarbij uiteraard data science het thema blijft. Verder zullen de beide sessies van Wayne Eckerson worden overgenomen door zijn directe collega Kevin Petrie waarbij de inhoud dezelfde blijft.

Voor deelnemers die zich reeds hadden ingeschreven, houdt dit in dat uiteindelijk 13 van de 14 sessies in ongewijzigde vorm zullen plaats vinden en op hetzelfde tijdstip, hetgeen van belang is voor de gemaakte keuze bij de parallelsessies.

Alle deelnemers worden via e-mail op de hoogte gesteld met daarbij nadere instructies. Wij hanteren hierbij ons online stappenplan van 12 maart.

 

[12 maart 2020]

De Data Warehousing & Business Intelligence Summit is verschoven naar 9 en 10 juni 2020. Hoe wij dit stapsgewijs gaan verwerken vindt u op de volgende pagina: www.dwbisummit.com/coronavirus.

 

[7 maart 2020]

De ontwikkeling rond het COVID-19 coronavirus volgen wij nauwgezet, en de veiligheid van onze bezoekers, sprekers en personeel staat op de eerste plaats bij de voorbereiding van de Data Warehousing & Business Intelligence Summit.

De Data Warehousing & Business Intelligence Summit verloopt zoals gepland. We volgen continu de berichten over het coronavirus van het RIVM en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). We volgen hun richtlijnen om de verspreiding van het virus te helpen voorkomen. Meer informatie staat op www.dwbisummit.com/coronavirus.

We raden u aan de aanbevelingen van het RIVM op te volgen. We nemen in overleg met onze accommodatie zo nodig aanvullende stappen. Eén daarvan is dat wij op 4 maart met Van der Valk Hotel Utrecht hebben besloten om de zaalcapaciteit voor de plenaire zaal van het congres, dat plaats vindt op 25 en 26 maart, nu alvast te verdubbelen.

We verwachten een succesvolle DW&BI Summit en kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen zoals gepland.

Actuele informatie en alle vragen en antwoorden rondom het coronavirus vindt u via deze pagina van het RIVM.