Update Coronavirus

[19 maart 2020]

Het programma van de DW&BI Summit, dat verplaatst is naar juni, is gereed. Wij zijn er in geslaagd, vooral dankzij de flexibiliteit bij onze sprekers, het congresprogramma praktisch één-op-één te verschuiven naar juni. Concreet betekent dit dat de sessies die gepland stonden op 25 maart (op één na) ongewijzigd zullen plaats vinden op 9 juni. En dat álle sessies die gepland stonden op 26 maart ongewijzigd zullen plaats vinden op 10 juni. Voor deelnemers die zich reeds hadden ingeschreven, houdt dit in dat uiteindelijk 13 van de 14 sessies in ongewijzigde vorm zullen plaats vinden en op hetzelfde tijdstip, hetgeen van belang is voor de gemaakte keuze bij de parallelsessies.

Alle deelnemers worden via e-mail op de hoogte gesteld met daarbij nadere instructies. Wij hanteren hierbij ons stappenplan van 12 maart.

 

[15 maart 2020]

Alle workshops en seminars van Adept Events die plaats zouden vinden in maart en april zijn komen te vervallen en worden waar mogelijk verschoven naar mei of juni en anders naar de datum die al was gepland voor de najaarseditie. De deelnemers worden per e-mail op de hoogte gebracht van de nieuwe data. Voor de DW&BI Summit verwijzen wij naar het bericht en stappenplan hieronder.

 

[12 maart 2020]

De Datawarehousing & BI Summit, die was gepland voor 25 en 26 maart, is verschoven naar 9 en 10 juni 2020. Wij bekijken momenteel welke workshops en seminars van Adept Events, die nog voor Pasen plaats vinden, wij eveneens moeten verschuiven. Enkele antwoorden op vragen die gaan komen vindt u hieronder.

Wij volgen voor het congres onderstaand stappenplan.

 • Berichtgeving en herbevestiging:
  • zodra het congresprogramma weer is vastgesteld, alsmede eventuele post-conference workshops die we ook hebben geannuleerd, krijgt u per e-mail weer bericht van ons
  • wij zullen u alsdan ook vragen om per e-mail te herbevestigen zodat u niet opnieuw hoeft in te schrijven via de website
 • Verhindering:  
  • indien u bent verhinderd, kunt u te allen tijde een vervanger sturen
  • bij verhindering kunt u er ook voor kiezen een andere tweedaagse workshop of seminar bij ons te volgen zodat creditering achterwege kan blijven; wij hanteren dan hetzelfde (lagere) tarief 
 • Creditering / terugbetaling: indien u verhinderd bent en ook geen vervanging kunt vinden, zullen wij een creditnota opstellen. En indien betaling reeds heeft plaats gevonden, zullen wij dit ook terugstorten op hetzelfde rekeningnummer waarvan de betaling had plaats gevonden.
 • Programma en sprekers: wij zijn druk doende om van alle sprekers de beschikbaarheid te inventariseren. Zoals het er naar uit ziet zal het programma in grote lijnen ongewijzigd kunnen plaats vinden.
 • Accommodatie: blijft ongewijzigd het Van der Valk Utrecht Hotel
 • Inschrijving: is tijdelijk afgesloten totdat we alles weer ‘op de rit hebben staan’
 • Algemeen: kijk op onze Klantenservicepagina indien u een vraag heeft die hierboven niet aan bod is gekomen.

 

[7 maart 2020]

De Datawarehousing & BI Summit alsmede de post-conference workshops en andere events van Adept Events gaan door zoals gepland, mede gelet op de kleine schaalgrootte. Adept Events volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet en volgt hierin het advies van het RIVM over de eventueel te nemen maatregelen om de gezondheid van bezoekers en medewerkers in acht te nemen.

De maatregelen die wij treffen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie van de Nederlandse overheid die zich laat informeren door het RIVM, op lokaal niveau de GGD en de adviezen van de verschillende internationale instanties waaronder de World Health Organization (WHO).

Momenteel geldt het volgende advies vanuit het RIVM voor bezoekers van events:

“Ik wil een evenement bezoeken/organiseren. Moet ik voorzorgsmaatregelen nemen?
Het is belangrijk om de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven:

• Was je handen regelmatig
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

• Gebruik papieren zakdoekjes
• Geen handen schudden

Er is op dit moment geen reden om evenementen te vermijden of af te gelasten.”

Wij zijn voortdurend in gesprek met onze sprekers en onze accommodaties over verdere maatregelen en indien noodzakelijk, breiden wij voorzieningen verder uit. Eén daarvan is dat wij op 4 maart met Van der Valk Hotel Utrecht hebben besloten om de zaalcapaciteit voor de plenaire zaal van het Datawarehousing & BI Summit congres, dat plaats vindt op 25 en 26 maart, nu alvast te verdubbelen. Op deze pagina houden wij u op de hoogte. De gezondheid en veiligheid van onze klanten, bezoekers en medewerkers nemen wij uiterst serieus. 

De meest actuele informatie en alle vragen en antwoorden rondom het coronavirus vindt u via deze pagina van het RIVM.