Programma inhoud

Het programma start om 09.30 uur en duurt tot 17.00 uur. Registratie is mogelijk vanaf 08.30 uur.
Ontvangst, registratie en uitreiking documentatie

Inleiding

 • Informatie als bedrijfsmiddel
  • Wat is nodig om informatie als een bedrijfsmiddel te behandelen
  • Impact op de organisatie
 • De waarde en risicofactoren van informatie
 • Informatie uitgagingen
  • Regelgeving en compliance
  • 360° zicht op…
  • Business Analytics op basis van drijfzand?
  • Big Data, Cloud
 • Het formuleren van een informatiebeleid

Information Management Methodiek

 • Soorten informatie en hun uitdagingen
  • Master en Reference data
  • Transactionele gegevens
  • Ongestructureerde gegevens
 • Introductie tot DMBOK
 • De vier pijlers van informatiemanagement
  • “Define” de definitie pijler
   • Vastleggen van de informatieobjecten op bedrijfsniveau.
  • “Govern” de beheerspijler
  •  ”Architect” de architectuur pijler
   •  bepalen van de onderlinge relatie tussen informatieobjecten en hun omgeving samen met de normen en richtlijnen die sturend zijn voor de concrete realisatie.
  •  “Enable” de realisatie pijler
   •  het informatieplatform dat instaat voor het ter beschikking stellen en beheren van informatieobjecten.
 • Informatie management inpassen in andere raamwerken zoals TOGAF en COBIT
 • De link tussen informatie en Enterprise Architectuur, de software development lifecycle (SDLC), Master Data Management, kennisbeheer, Business Intelligence, etc.

Informatiestrategie

 • Het bepalen van een Informatie Missie en Visie
 • Het opstellen van Information en data gerelateerde principes en politieken
 • Het verband tussen informatie governance en het IT portfolio en demand management
 • Bepalen van de waarde en de risico’s verbonden aan informatie
 • Impact van de informatiestrategie op ICT
 • Uitdagingen bij de uitvoering van de strategie
 • Bepalen van een haalbare scope
 • Identificeren van de business prioriteiten en vertalen naar de correcte prioriteiten

Informatie Waarde

 • Hoe identificeer je de waarde van informatie?
 • Overzicht van toepasbare raamwerken
 • Hoe definieer je een budget voor governance en informatiebeheer?

Informatierisico’s

 • Hoe identificeer je informatierisico’s
 • De link tussen informatieveiligheid, kwaliteit en risico
 • Hoe classificeer je informatie en bepaal je passende beheersmaatregelen

Informatiedefinitie

 • Beheer van bedrijfssemantiek aan de hand van definities en informatie criteria
 • Bepalen van ‘speech communities’ het vocabulaire
 • Relevante standaarden voor informatie definitie:
  • SBVR, ISO 11179, ontologiën, …
 • Het omgaan met functionele en taxonomische indelingen van de objecten.
  • Een klant versus een party?
  • Een logistiek of een verkoopsproduct?
 • Het fundamentele onderscheid tussen:
  • Het concept, de instantiatie en de representatie
  • Hiërarchieën en overige analytische objecten
 • Hoe kom je tot het vastleggen van de bedrijfssemantiek?
  • Bouwen of kopen?
  • De voordelen van definitie versus discovery
 • Communicatie met de verschillende betrokken partijen?
  • “A Picture of A Thousand words”?
 • Hoe omgaan met gesloten systemen zoals ERP of packages in het algemeen
 • Toolselectie voor het beheer van glossaries. Productoverzicht met o.a. IBM InfoSphere Business Glossary, Collibra Business Glossary, ASG-MetaGlossary, Informatica Powercenter Business Glossary en Wiki’s.

Information Governance

 • Opzetten van een ‘Information georiënteerde organisatie
 • Rollen, verantwoordelijkheden en ondersteunende processen
 • Het fundamentele onderscheid tussen:
  • Het concept, de instantiatie en de representatie
 • De verschillende vormen van eigenaarschap
  • “Non-influenceable”, “Influenceable” en “fully owned” (RACI)
 • Beheren van de informatiestructuren
  • De relatie tussen een informatiemodel en de data modellen
 • Beheren van de informatie kwaliteit
  • Bepalen van information kwaliteitsregels en ze uitvoerbaar maken
  • Vaststellen van information kwalititeit
  • Hoe kwaliteitsproblemen oplossen
 • Uitdagingen bij de opzet van een ‘information governance’-programma
 • Informatie in een procesgeoriënteerde organisatie
 • Wat is nuttige informatiegovernance tooling? Een overzicht van de markt met o.a. IBM Guardium, Informatica, SAP en SAS.

Samenvatting en conclusies