Combineren van data warehouse, data lake en data marktplaats

De wereld van business intelligence en datawarehousing blijft veranderen. Er zit lijkt wel geen stop op de stroom aan nieuwe technologieën, zoals Hadoop, NoSQL, self-service data preparation, nieuwe architecturen, ontwerptechnieken en inzichten. Het lijken allemaal op zichzelf staande ontwikkelingen. Maar de verbindende en overkoepelende trend is dat het gebruik van data binnen een organisatie drastisch aan het veranderen is. Hoe data gebruikt wordt, waar, door wie, wanneer, in welke vorm, al deze aspecten zijn aan het veranderen. En dit zet BI-afdelingen onder druk. Bestaande architecturen, oplossingen en technologieën zijn niet meer toereikend. In deze sessie wordt deze ingrijpende verandering toegelicht.

  • Nieuwe vormen data datagebruik, zoals customer-facing apps, data science, embedded BI
  • De krakende klassieke datawarehouse-architectuur
  • Zijn de nieuwe data storage technologieën, zoals Hadoop en NoSQL, de oplossing voor het nieuwe gebruiksvormen van data?
  • Wie ontwikkelt customer-facing apps: IT of BI?
  • Wat is de rol van dark data, data governance en GDPR hierbij?