Bert Meuris

Bert Meuris is een senior integratieconsultant bij I8C (Integr8 Consulting) met 12 jaar ervaring in IT. Bert focust zich al zijn gehele carrière op integratie in alle aspecten. Hij heeft veel ervaring met Service Bussen en werkte o.a. met SoftwareAG webMethods, TIBCO BusinessWorks en SAP PI/PO. Hij is betrokken geweest bij grote integratietrajecten binnen een aantal grote organisaties in zeer diverse domeinen. Hij heeft gewerkt aan diverse projecten: van de ontwikkeling van integratieoplossingen voor Johnson&Johnson, UCB (farmacie) en Arcelor Mittal (staal) tot service design en integratiearchitectuur voor AXA (verzekeringen), bPost (post) en Engie (energie).

Bert heeft ook ervaring met andere facetten van integratie: van governance tot infrastructuur en met name infrastructure-as-code (IaC) alsook service en operationale monitoring met behulp van de Elastic-Logstash-Kibana (ELK) stack.

De laatste jaren is Bert zich steeds meer gaan richten op API’s en alles wat hieraan gerelateerd is: van API design tot API Management (Axway API Management) en API Governance.