Cor Baars

Drs. ing. Cor Baars is na zijn studie Digitale Techniek en Artificial Intelligence altijd werkzaam geweest in het IT-vakgebied, voornamelijk op het gebied van Enterprise Architecture. Zo is hij bij CIBIT Academy, waar hij tevens mede-oprichter was, bijna 25 jaar verantwoordelijk geweest voor Master of Science opleidingen en heeft hij bij meer dan 40 verschillende organisaties projecten uitgevoerd als adviseur en Enterprise IT Architect:

  • Complexe projecten zoals de ontwikkeling van PortBase, het Port Community Systeem van de Haven van Rotterdam en van Amsterdam;
  • Innovatieve projecten, zoals de ontwikkeling van een Intelligent Multi Agent architectuur voor de Nederlandse Spoorwegen;
  • Internationale projecten, vaak in samenwerking met Europese Universiteiten, voor onder andere de financiële sector en nationale overheden.

Na CIBIT was Baars van 2010 tot 2015 verbonden aan Sogyo. Dit is een software ontwikkel- en opleidingsbedrijf, waar vooral recent afgestudeerde IT-ers met moderne methoden en technieken werken. Vanuit Sogyo heeft hij een aantal projecten uitgevoerd, waaronder het ontwikkelen van een nieuwe applicatiearchitectuur voor de Nationale Politie.

Op dit moment vormt Cor samen met vier partners een team dat organisaties adviseert over de toepassingsmogelijkheden van Artificial Intelligence (theartofai.nl) en geeft hij een ééndaagse Masterclass over de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze veelbelovende technologie.