Jeroen Alblas

Ing. Jeroen Alblas is datamanager bij de COVID-19-unit van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Hij is teamleider datamanagement en is in deze hoedanigheid sinds het uitbreken van de coronacrisis betrokken bij het inrichten van de datastromen tussen GGD, ziekenhuizen en andere ketenpartners. Met jarenlange ervaring op het gebied van data en ICT, en een achtergrond in BI consultancy deelt Jeroen zijn passie, ervaringen en learnings van de afgelopen coronaperiode.