Jeroen Klep

Jeroen Klep
Jeroen is sinds het begin van zijn carrière in 1998 actief op het vlak van Business Intelligence en datawarehousing. Aanvankelijk als ontwikkelaar/analist maar vrij snel in meer sturende en leidende rollen als applicatiemanager en projectleider.
Zijn kwaliteiten liggen vooral in het snel inzichtelijk krijgen van knelpunten en belangen binnen projecten en organisaties. Of dat nu vanuit een projectleider rol is, of op het vlak van advisering. Structuren kunnen aanbrengen in complexe projecten en omgevingen zijn aspecten die hem goed liggen. Hij haalt veel voldoening uit het kunnen motiveren van medewerkers en projectleden, zodat enerzijds de projectdoelstellingen worden gehaald en anderzijds de individuele medewerkers op het persoonlijk vlak groeien. In de loop van de tijd is hij verantwoordelijk geweest voor datawarehouse implementaties bij grote organisaties.

Naast zijn consultancy werkzaamheden is hij in 2008 directeur geworden van QOSQO BV. In die hoedanigheid is hij medeverantwoordelijk voor de organisatie als geheel en business development en marketing in het bijzonder. Hij houdt zichzelf persoonlijk verantwoordelijk voor het welslagen van projecten waar Quipu wordt ingezet.