Tim Schulteis

Tim Schulteis zette gedurende enkele jaren diverse datawarehouse-, Business Intelligence- en data science-initiatieven op, aanvankelijk met focus op concepten en processen. Geconfronteerd met de observatie dat de inhoudelijke component slechts een klein onderdeel is van succesvolle digitalisering, legde hij zich toe op verandermanagement en leiderschapsstijlen. Schulteis heeft binnen Pensioenuitvoerder APG een nieuwe, energieke unit opgezet die het volledige datamanagement werkveld omvat en waarmee een nieuwe data-architectuur werd neergezet, groepsbreed datamanagement werd gei╠łmplementeerd en waarde uit data wordt gegenereerd met onder meer een hoogwaardige data science capability.
Sinds augustus 2019 is Schulteis als directeur Group Data Office bij APG verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van de waarde die data speelt als cruciale enabler van de bedrijfsstrategie op zowel inhoud als data driven cultuur.