Update Coronavirus

 

[15 maart 2022]

Er gelden géén corona-restricties meer.

 

[17 september 2021]

Vanaf 25 september 2021, met het vervallen van de verplichte anderhalve-meter maatregel, zullen onze hotelaccommodaties in Utrecht en Hilversum gaan controleren op het coronatoegangsbewijs. Die controle vindt plaats via de CoronaCheck Scanner. Met de CoronaCheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen. U dient dan als bezoeker op verzoek van de hotelmedewerkers of Adept Events organisatie middels de CoronaCheck-app aan te tonen dat u over een geldig coronatoegangsbewijs beschikt.

 

[22 juli 2020]

Flexibel aanbod en voorwaarden

Sinds juni 2020 hebben wij onze eerste events volledig online verzorgd alsmede in juli ons jaarlijkse congres in een combinatie van face-to-face in Utrecht in de congreszaal die tevens was voorzien van een live video stream. Omdat en zolang als het COVID-19 virus nog rondwaart hebben ook wij ons aanbod en werkwijze daar op aangepast. 

 1. Behalve de ’traditionele’ live events in onze accommodaties organiseren wij nu dus ook ‘puur online’ events alsmede  ‘hybride’ events. De puur online events verzorgen wij vanuit onze eigen cursusstudio en de hybride evenementen vinden uiteraard gewoon plaats in de accommodatie waarbij wij tevens voorzien in een interactieve live video stream met meerdere cameraperspectieven en uiteraard goed geluid uit de zaal. De drie event formats worden op deze pagina beschreven.
 2. Op onze website geven wij voor elk evenement duidelijk aan welk Type het betreft door middel van icoontjes met omschrijving.
 3. De inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden hebben wij zeer flexibel gemaakt en toegespitst op deze drie typen events.
 4. Het kán echter nog steeds voorkomen dat wij worden genoodzaakt om terug te schakelen van een live setting of hybride setting naar puur online. Dat kan zijn bij regionale lock downs in Nederland of juist in het land van herkomst van onze internationale trainers. Wij vragen daarvoor uw begrip.
 5. Tip/verzoek bij geplande live of hybride events: probeer uit voorzorg ook de dag of ochtend ná de workshop of seminar vrij te houden in uw agenda. Een live sessie of hybride sessie van een hele dag, die onverhoopt naar puur online moet, proberen wij namelijk online te verzorgen in twee ochtenden achter elkaar. Dit speelt uiteraard niet voor seminars die sowieso al puur online waren gepland.

 

[8 mei 2020]

De Datawarehousing & BI Summit wordt nogmaals verschoven: naar 2 en 3 juli.

Wij zijn er in geslaagd, opnieuw dankzij de flexibiliteit bij onze sprekers, het congresprogramma praktisch één-op-één te verschuiven naar juli. Concreet betekent dit dat de sessies die gepland stonden op 9 juni ongewijzigd zullen plaats vinden op 2 juli. En dat de sessies die gepland stonden op 10 juni ongewijzigd zullen plaats vinden op 3 juli. Voor deelnemers die zich reeds hadden ingeschreven, houdt dit in dat de sessies in ongewijzigde vorm zullen plaats vinden en op hetzelfde tijdstip, hetgeen van belang is voor de gemaakte keuze bij de parallelsessies. Over de post-conference workshops volgt spoedig nadere informatie.

Alle deelnemers worden via e-mail op de hoogte gesteld met daarbij nadere instructies. Wij hanteren hierbij ons stappenplan van 12 maart met daarbij enkele aanvullende items:

 • RIVM maatregelen worden uiteraard in acht genomen plus aanvullende voorzorgsmaatregelen vanuit de accommodatie en onze logistiek
 • Er wordt een Live video stream aangeboden zodat u een of beide congresdagen behalve in Utrecht ook online kunt volgen; deze video’s worden spoedig daarna ook op onze website aangeboden voor geregistreerde deelnemers en voor beperkte tijd
 • Wij zullen per deelnemer moeten inventariseren óf men naar Utrecht komt en zo ja, welke dag precies. Dat is zowel nodig vanuit logistiek perspectief als vanuit cateringperspectief en die inventarisatie zullen doen wij via e-mail, whatsapp, SMS, website-chatfunctie en telefoon.

 

[1 mei 2020]

Annoncering Online Events. Inmiddels kunnen wij onze eerste online events aankondigen:

De virtuele seminars en workshops worden aangeboden via een live video stream vanuit onze lokale cursusruimte annex videostudio. Omdat wij werken met een tweepersoons crew en meerdere professionele camera’s en microfoons, is het mogelijk om de traditionele cursusruimte waar nodig volledig na te bootsen en daarbij vooral ook de interactie met deelnemers op peil te houden. Ook zullen wij, indien nodig, live streams verzorgen vanuit de cursuszalen bij events waarbij deelnemers live aanwezig zijn in de zaal alsmede online via de live video stream.

 

[22 april 2020]

Wij zijn in samenwerking met Van der Valk Hotel Utrecht in staat om de DW&BI Summit op 9 en 10 juni te verzorgen met inachtneming van de geldende anderhalvemeter restricties maar het is nog even afwachten of dat wordt toegestaan.

 

[2 april 2020]

Live Video Stream tijdens de DW&BI Summit

Momenteel werken hard wij aan het toevoegen van een live video stream van het congres in Utrecht voor geregistreerde deelnemers. Alle sprekers hebben hun medewerking toegezegd zodat deelnemers-op-afstand geen sessie hoeven te missen. Indien u het live congres in Utrecht op 9 of 10 juni niet kunt bijwonen, dan kunt u nog steeds remote deelnemen aan alle sessies op een interactieve manier. De presentaties worden tevens opgenomen en wij zullen de video’s van de sessies ook achteraf aan geregistreerde deelnemers online ter beschikking stellen. Op deze manier kunt u dus per dag alle vier de parallelsessies bijwonen, twee live en de andere twee achteraf via de video opname. Zodra wij een concrete invulling hiervan hebben, zullen wij de deelnemers nader informeren.

Tevens zijn de zalen qua capaciteit verdubbeld en zullen wij zorg dragen voor een zeer ruime ‘school-opstelling’ in plaats van een cabaret- of theateropstelling. Deze ruime schoolopstelling geldt zowel voor de plenaire zaal als voor de parallelzaal.

 

[19 maart 2020]

Het programma van de DW&BI Summit, dat verplaatst is naar juni, is gereed. Wij zijn er in geslaagd, vooral dankzij de flexibiliteit bij onze sprekers, het congresprogramma praktisch één-op-één te verschuiven naar juni. Concreet betekent dit dat de sessies die gepland stonden op 25 maart (op één na) ongewijzigd zullen plaats vinden op 9 juni. En dat álle sessies die gepland stonden op 26 maart ongewijzigd zullen plaats vinden op 10 juni. Voor deelnemers die zich reeds hadden ingeschreven, houdt dit in dat uiteindelijk 13 van de 14 sessies in ongewijzigde vorm zullen plaats vinden en op hetzelfde tijdstip, hetgeen van belang is voor de gemaakte keuze bij de parallelsessies.

Alle deelnemers worden via e-mail op de hoogte gesteld met daarbij nadere instructies. Wij hanteren hierbij ons stappenplan van 12 maart.

 

[15 maart 2020]

Alle workshops en seminars van Adept Events die plaats zouden vinden in maart en april zijn komen te vervallen en worden waar mogelijk verschoven naar mei of juni en anders naar de datum die al was gepland voor de najaarseditie. De deelnemers worden per e-mail op de hoogte gebracht van de nieuwe data. Voor de DW&BI Summit verwijzen wij naar het bericht en stappenplan hieronder.

 

[12 maart 2020]

De Datawarehousing & BI Summit, die was gepland voor 25 en 26 maart, is verschoven naar 9 en 10 juni 2020. Wij bekijken momenteel welke workshops en seminars van Adept Events, die nog voor Pasen plaats vinden, wij eveneens moeten verschuiven. Enkele antwoorden op vragen die gaan komen vindt u hieronder.

Wij volgen voor het congres onderstaand stappenplan.

 • Berichtgeving en herbevestiging:
  • zodra het congresprogramma weer is vastgesteld, alsmede eventuele post-conference workshops die we ook hebben geannuleerd, krijgt u per e-mail weer bericht van ons
  • wij zullen u alsdan ook vragen om per e-mail te herbevestigen zodat u niet opnieuw hoeft in te schrijven via de website
 • Verhindering:  
  • indien u bent verhinderd, kunt u te allen tijde een vervanger sturen
  • bij verhindering kunt u er ook voor kiezen een andere tweedaagse workshop of seminar bij ons te volgen zodat creditering achterwege kan blijven; wij hanteren dan hetzelfde (lagere) tarief 
 • Creditering / terugbetaling: indien u verhinderd bent en ook geen vervanging kunt vinden, zullen wij een creditnota opstellen. En indien betaling reeds heeft plaats gevonden, zullen wij dit ook terugstorten op hetzelfde rekeningnummer waarvan de betaling had plaats gevonden.
 • Programma en sprekers: wij zijn druk doende om van alle sprekers de beschikbaarheid te inventariseren. Zoals het er naar uit ziet zal het programma in grote lijnen ongewijzigd kunnen plaats vinden.
 • Accommodatie: blijft ongewijzigd het Van der Valk Utrecht Hotel
 • Inschrijving: is tijdelijk afgesloten totdat we alles weer ‘op de rit hebben staan’
 • Algemeen: kijk op onze Klantenservicepagina indien u een vraag heeft die hierboven niet aan bod is gekomen.

 

[7 maart 2020]

De Datawarehousing & BI Summit alsmede de post-conference workshops en andere events van Adept Events gaan door zoals gepland, mede gelet op de kleine schaalgrootte. Adept Events volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet en volgt hierin het advies van het RIVM over de eventueel te nemen maatregelen om de gezondheid van bezoekers en medewerkers in acht te nemen.

De maatregelen die wij treffen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie van de Nederlandse overheid die zich laat informeren door het RIVM, op lokaal niveau de GGD en de adviezen van de verschillende internationale instanties waaronder de World Health Organization (WHO).

Momenteel geldt het volgende advies vanuit het RIVM voor bezoekers van events:

“Ik wil een evenement bezoeken/organiseren. Moet ik voorzorgsmaatregelen nemen?
Het is belangrijk om de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven:

• Was je handen regelmatig
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

• Gebruik papieren zakdoekjes
• Geen handen schudden

Er is op dit moment geen reden om evenementen te vermijden of af te gelasten.”

Wij zijn voortdurend in gesprek met onze sprekers en onze accommodaties over verdere maatregelen en indien noodzakelijk, breiden wij voorzieningen verder uit. Eén daarvan is dat wij op 4 maart met Van der Valk Hotel Utrecht hebben besloten om de zaalcapaciteit voor de plenaire zaal van het Datawarehousing & BI Summit congres, dat plaats vindt op 25 en 26 maart, nu alvast te verdubbelen. Op deze pagina houden wij u op de hoogte. De gezondheid en veiligheid van onze klanten, bezoekers en medewerkers nemen wij uiterst serieus. 

De meest actuele informatie en alle vragen en antwoorden rondom het coronavirus vindt u via deze pagina van het RIVM.